Utskrift

Bosnia-Herzegovina og Oppland sammen for skolen

Skrevet av Kim Sivertsen .

 

Rektorer, en utdanningsminister og en president fra Bosnia-Herzegovina besøkte Oppland for å lære og dele.

 

 

I en hel uke har 11 rektorer, utdanningsministeren og presidenten for kantonen Herzegovina-Neretva Canton i Bosnia-Herzegovina vært på besøk i Oppland. Dette er det første møtet representantene har med Oppland.

De samarbeider med Oppland fylkeskommune og Nansen Fredssenter i Lillehammer. Samarbeidet er en del av et 3-årig UD-prosjekt.

- Vi er opptatt av at det ikke bare skal være et klassisk samarbeid med gjensidige besøk, men et reelt samarbeid som det kommer noe konkret ut av, også for fylkeskommunen sin del. Oppland skal være et foregangsfylke i forhold til å tenke internasjonalt, sier Sigmund Hagen (SV).

Noe av målet med samarbeidet er opplæring av rektorer på videregående skole i Herzegovina-Neretva Canton og elevutveksling mellom videregående skoler. Men det foregår også samarbeid på politisk side.

Fylkesvaraordfører Ivar Odnes (Sp) og Sigmund Hagen besøkte Neretva-Herzegovina i slutten av oktober 2012 og møtte utdanningsministeren og statsministeren, samt en rekke andre politikere.

Det er veldig viktig at ulike kulturer møtes. Vi har mange av de samme utfordringene og har mye å lære av hverandre. Det er samtidig nyttig å få et annet blikk på vår egen organisasjon, sier fylkesopplæringssjef Inge Myklebust.

Integrering på agendaen

Delegasjonen fra Bosnia-Herzegovina var spesielt opptatt av å lære om hvordan skolene i Oppland integrerer elever med spesielle behov. De ønsket også å lære om opplæring av rektorer, administrering og organiseringen av skolesystemet.

- Vi ønsker et langsiktig samarbeid. Vi skal ta med oss kunnskapen og sørge for opplæring av våre ansatte i skolene. Vi håper også på en varig skoleutveksling.  For oss er det også viktig å vise mangfoldet av næringer i vår region og kanskje vil vi oppdage nye samarbeidsformer, sier Utdanningsminister i Neretva-Herzegovinakantonen Zlatko Hadziomerovici.

Men også Oppland lærte om integrering under besøket.

- Vi har mye å lære av dem i forhold til integrering av elever med annen kulturell bakgrunn. Bosnia-Herzegovina har mye erfaring med innvandring, sier internasjonal rådgiver Greta Juul.

Samarbeidspartnerne besøkte skoler på Lillehammer, Nansen Fredssenter, Maihaugen, sentrale politikere i Oslo og de overvar Nobels fredpriskonsert.

 

Fra Oppland Fylkeskommunes nettsider www.oppland.org