Utskrift

Framtidas ledere i gang

Skrevet av Kim Sivertsen .

 

 

 

 

I august kunne man lese på peace.no at vi søkte engasjerte somaliske kvinner til å delta i et lederprogram for den somaliske diasporaen i Norge. Programmet er finansiert av Utenriksdepartementet og foregår i form av helgesamlinger frem til mai 2013, ledet av Christiane Seehausen og Bente Knagenhjelm.

Seehausen, seniorrådgiver ved Nansen Fredssenter, utvikler og gjennomfører blant annet prosjekter med fokus på diasporaens engasjement i hjemlandet. Hun har lang erfaring med å veilede ulike grupper gjennom prosesser som kan føre til økt forståelse og samarbeid. Bente Knagenhjelm er prosjektansatt i Nansen Fredssenter og har lang erfaring med å jobbe med Nansen Dialog-nettverket på Balkan. Knagenhjelm har også lang internasjonal erfaring med spesiell fokus på Balkan.

 

Kommunikasjon og lederskap

En av de innleide ressursene til lederprogrammet er Elisabeth Dehn Jordbakke. Hun har mer enn 15 års erfaring med lederutvikling, prosess,- og endringsledelse og spiller derfor en viktig rolle i lederprogrammet. Programmet har flere mål, det viktigste er å gi kvinnene muligheten til å skape et nettverk og faglige redskaper for å kunne bidra i samfunnsutviklingsoppgaver i deres hjemland eller i den somaliske diasporaen.

Til tross for stort engasjement blant kvinner i politiske verv eller frivillige organisasjoner, er det beklageligvis en tendens til at kvinner fortsatt har en tilbaketrukket rolle i samfunnsutviklingsarbeidet. Samtidig kan disse kvinnenes erfaringer og kunnskap kan spille en viktig rolle i diasporaen og i Somalia. Gjennom å jobbe med de tre nøkkelområdene ledelse, nettverk og diaspora, skal kvinnene få forbedret sin evne til å kunne ta lederfunksjoner i den somaliske diasporaen og eventuelt i Somalia.

Kvinner som vil noe!

Ved utlysningen av programmet var det mange som meldte sin interesse for lederprogrammet. 19 av dem ble valgt ut – en gruppe med fantastiske kvinner i alderen mellom 20 og 46 år.  Kvinnene har forskjellig bakgrunn og utdannelse. Noen av dem reiser flere timer for å delta på samlingene, hvor de deler sine personlige erfaringer og på den måten bidrar til å skape et åpent fellesskap som gir rom for ærlighet. Alle ønsker å engasjere seg i den somaliske diasporaen og skape en arena hvor de kan samles for å utveksle idéer, erfaringer, tanker og ønsker for fremtiden.

Under den første samlingen fikk kvinnene muligheten til å reflektere rundt sin lederrolle og rom til å oppdage sin egen måte å kommunisere på. Det var tydelig at både etterspørselen og behovet for et slikt tilbud som lederprogrammet er stort - et sted hvor diasporaen kan samles, utvide sitt nettverk, og hvor de kan oppdatere sin faglige kunnskap rundt temaene lederskap, nettverksbygging, kommunikasjon og dialog.

Kvinnene viser et stort engasjement og pågangsmot, både som del av en minoritet i Norge, og gjennom sin vilje til å endre negative handlingsmønstre innad i den somaliske diasporaen.  Allerede etter første dag utvekslet deltakerne kontaktopplysninger og avtalte møter utenfor  samlingene.

Dermed blir det veldig spennende å følge den videre prosessen som forhåpentligvis vil være utfordrende,  bevegende og utviklende. Dette vil være en stor gevinst for den somaliske diasporaen og fremtiden i Somalia.