Utskrift

Fagrådet

Skrevet av Vane .

Fagrådet møtes vanligvis en gang i halvåret eller etter behov, og bidrar med en bred kompetanse som fagmiljøet på Nansen Fredssenter kan hente inspirasjon, støtte og kunnskap fra.

Nansen Fredssenters fagråd er:

Kirsten Margrethe Kvam Tingstad - Leder

Hun har sittet i styret i Nansen fredssenter og Nansen-stiftelsen, og var tidligere rådsleder for Norsk Fredssenter.

Hun leder den norske seksjonen av Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, IKFF/WILPF, og er styremedlem i Norges fredsråd. Arbeider nå med internasjonal forskningsadministrasjon, som EU-rådgiver i NINA, Norsk institutt for naturforskning. Utdanningsbakgrunn først fra landbruk i Norge og USA, senere studier i økonomi og ledelse, organisasjon og kommunikasjon. Mye internasjonal erfaring, blant annet to år som veileder i fredskorpset i Tanzania.

 

Arngrim Ytterhus

Er cand. polit. med sosialpedagogikk, antropologi og psykologi som fag. Han er nå leder for Østnorsk Filmsenter på Lillehammer. Har variert yrkeserfaring som sosialarbeider for utsatte ungdomsgrupper, som forsker og datagründer og har jobbet som produsent og fotograf på filmprosjekter i Finnmark, Kina, Kenya og på Balkan. Han har erfaring fra utviklingsprosjekter i Kenya og Estland og er spesielt opptatt av kommunikasjon på tvers av kulturer.

 

Kristin Eskeland

Er nå pensjonist etter et langt liv i arbeid for og med ungdom. Utdanning fra universitetet i Oslo innen språk og sosial pedagogikk. Var lærer i ungdomsskolen i mange år, inklusive to år i Nigeria. Var med i Felleskampanjen for miljø og utvikling og organiserte barnehøringen i Bergen 1990. Arbeidet som internasjonal ungdomsrådgiver i Norsk Folkehjelp, og hadde ansvaret for PostPessimistene på Balkan og Unge Stemmer i Palestina og det sørlige Afrika. Er nå  styreleder i Kvekerhjelp som støtter forsoningsprosjekter i Afrika og barnehager i Gaza.

 

Cindy Horst

Arbeider som seniorforsker på PRIO i Oslo, hvor hun forsker på virkningen av økonomiske og politiske bånd mellom flyktninger og deres hjemland. Har skrevet en bok om somaliske flyktninger i flyktningeleire i Kenya og flere akademiske artikler og kronikker i norske aviser. Ved siden av forskningen har hun gjort studier for Utenriksdepartementet, Norad, UNDP Somalia, Dansk Flyktningehjelp og Verdensbanken. Tidlligere har hun arbeidet ved Universitetet i Amsterdam som foreleser på Forced Migration Studies og for UNHCR som moderator for Refugee Livelihoods Network.

 

Ingrid Iversen

har vært aktiv i Norsk Fredssenter (nå Nansen Fredssenter) siden 2001 som styremedlem, styreleder og nestleder. Ingrid var også en av organisatorene bak den første sommerskolen for afghansk ungdom i Norge i regi av Norsk Fredssenter og Nanssenskolen. Hun har jobbet i Afghanistankomiteen, UNESCO og Kunnskapsdepartementet og jobber nå som prosjektkoordinator i Operasjon Dagsverk.

 

 

Sylo Taraku

har mastergrad i demokratibygging fra Institutt for Sammenliknende Politikk ved Universitetet i Bergen og bachelorgrad i statsvitenskap og menneskerettigheter fra Høgskolen i Buskerud. Taraku har tidligere arbeidet blant annet som infomedarbeider i Flykninghjelpen, rådgiver i Helsingforskomiteen og vit.ass. på Høgskolen i Buskerud. Han har også hatt en rekke verv, blant annet som styremedlem i NOAS og i Amnesty Norge. I dag sitter han i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal vurdere organiseringen av og rammer for tilbud til asylsøkere i Norge, og i "Asylum Systems Core Group" i European Council on Refugees and Exiles (ECRE). Han jobber nå som seniorrådgiver i NOAS

 

 

 

Homa Poyan

 

 

 

Lone Singstad Pålshaugen

 

 

Varamedlemmer:

 

Jawid Kohnadi

har en bachelor i Statsvitenskap og samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Han har også studert Idé, kultur og samfunn et år på Nansenskolen. Under studiene har han vært engasjert i frivillig arbeid, særlig med Nansen Fredssenter. Han var også styremedlem i muslimsk studentforening på UIO, i Afghan Youth Association i Norge, Ung Dialog og for øyeblikket medlem av en forskningsgruppe ledet av Oslosenteret for fred.

 

Arne Strand

har doktorgrad fra Post-war Recovery Studies ved University of York, Storbritannia, og er Assisterande Direktør ved Chr. Michelsens Institutt (CMI). Strand har også arbeidet for norske NGOer i Afghanistan og ledet PRIO sitt Kyproskontor. Han har de siste årene  vært involvert i en rekke forskingsprosjekter om Afghanistan, fredsbygging og migrasjon, og ledet og deltatt i en rekke gjennomganger og analyser av norske og internasjonale utviklings- og nødhjelpsprosjekter.

 

Anders Kartzow

 

 

 

 

 

 

{jathumbnail off}