Utskrift

Nansen Fredssenters publikasjoner

Skrevet av Vane .

Strategi, årsmelding og rapporter

· Strategi 2011-2015
   last den ned.

· Årsmelding 2010
    last den ned.

· Årsmelding 2011
    last den ned.

· Årsmelding 2012
   last den ned.

Dialog:

· Inter-ethnic dialogue
between Serbs and Albanians in Serbia / Kosovo 1996—2008
   last den ned.

 

· Two texts on Dialogue
What is Dialogue? & 13 tips on dialogue. Two texts by Inge Eidsvåg from a manual on dialogue translated to english.
  last den ned.

· Å forstå den andre - Dialog som redskap og livsholdning, 2011
Et hefte om dialog, laget av Steinar Bryn, Inge Eidsvåg og Ingunn Skurdal.Det er utgitt med økonomisk støtte fra Refleksprogrammet til Utenriksdepartementet og Oppland fylke.
   last den ned.

· Dialog - mer enn ord, 2005
Jubileumstidskrift for Nansen Dialog: 1995-2005. Redaktør: Heidrunn Sørlie Røhr. Bidragsytere: Peder Christian Kjerschow, Steinar Bryn, Erik Cleven, Dan Smith, Bernt Hagtvet, Ingrid Vik, Inge Eidsvåg, Ivana Milas, Jelena Lengold, Jon Nicholas, Abdullah Ferizi, Nebojsa Savija-Valha og Atle Sommerfeldt.
  last den ned.

Diaspora:

· «Hjem for å bygge landet?» – Artikler om migrasjon, fred og forsoning, 2009
Ved å samle unge flyktninger i Norge til fredsundervisning har vi fått tilgang til kunnskaper om hvilke utfordringer de står overfor i ønske om å bidra til fred og forsoning i sine hjemland. Noen av disse erfaringene blir presentert i denne publikasjonen.
  last den ned.

· Afghanistan - håp om en framtid, 2007
Gjennom denne rapporten vil dere møte noen av deltakerne fra prosjektet "Afghanistan - håp om en framtid". Dere vil få høre hva de tenker om framtida for hjemlandet sitt, og hvilken rolle de selv ønsker å ta i gjenoppbyggingen.
  last den ned.

Fredsundervisning:

· Kommunikasjon og konflikthåndtering, 2011
Følgeevaluering av prosjektet ”Trygghet i uvissheten - fredsundervisning ved norske asylmottak" av Tina Mathisen og Trude Hella Eide ved Østlandsforskning for Nansen Fredssenter
   last den ned.

· Fredsundervisning for flyktninger, 2008
En brosjyre om Nansen Fredssenter sitt opplegg "Fredsundervisning for flyktninger"
   last den ned.

· Fredsundervisning - En veileder med øvelser og undervisningsopplegg, 2007
I dette heftet har vi samlet det som har vært gjort på Norsk Fredssenters (nå en del av Nansen Fredssenter) fredsunvervisning for flyktninger opp gjennom årene i en manual som kan brukes i fremtidig arbeid.
  last den ned.

 

Andre publikasjoner:

· Dialog med Diaspora
Tekstsamling fra Nansenseminaret 2011 - av Brit Lynnebakke m.fl.
   last den ned.

                          · War for Peace - Krig for fred
                                The Nansen Seminar 2012. 
                        last den ned.