Utskrift

Ansatte på Nansen Fredssenter

Skrevet av Administrator .

English version
Alle e-postadresser er formatert slik: fornavn @peace.no

 


 

ingunn skurdal

Ingunn Trosholmen, daglig leder

Ingunn Trosholmen har jobbet mange år som lærer i videregående skole. Ingunn var varaordfører i Øyer kommune i perioden 2005 -2009. Hun er medlem av hovedkomiteen for Ungdoms-OL i 2016.

Kontor: (+47) 61265418 - Mobil: (+47) 92028175 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Norunn Grande, spesialrådgiver /special advisor

Norunn Grande er utdannet cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap, og har tidligere arbeidet som rådgiver i den norske UNESCO-kommisjonen, som lektor ved Follo folkehøgskole og i en rekke frivillige organisasjoner. Som leder av Norsk Fredssenter fra 2001 tok hun initiativ til fredsundervisning for unge afghanere i Norge i prosjektet ”Afghanistan – håp om en framtid”, og senere ”Studentnettverk for flyktninger” for studenter med flyktningbakgrunn fra flere konfliktområder.

Faglig interesse og spesialitet er diasporaens rolle i fredsbygging og fredspedagogikk med vekt på dialog og identitet, og har også erfaring med sivil ulydighet og ikke-vold som redskap for samfunnsendring. Hun foreleser i tema som Norges rolle som fredsnasjon, internasjonale konflikter og konfliktløsning med kunnskap og erfaringer fra Afghanistan og Sri Lanka.

Kontor: (+47) 61265429 - Mobil: (+47) 97672790 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


 

Christiane Seehausen, Seniorrådgiver

Christiane Seehausen utvikler og gjennomfører prosjekter med fokus på diasporagruppenes engasjement i hjemlandet. Hun jobber  med utvikling av pedagogiske opplegg for ulike målgrupper om tema som kommunikasjon, identitet og konflikthåndtering. I tillegg fasiliterer og veileder hun prosesser med grupper som er eller har vært i konflikt med hverandre.

Fra før har hun erfaring fra bistandsarbeid i Latin- Amerika, pedagogisk utviklingsarbeid både for Høgskolen på Lillehammer, IMDI og Østlandsforskning, integrerings og inkluderingsarbeid i kommune og fylkeskommune, og ledelseserfaring. Christiane er utdannet sykepleier med videre studier i Flerkulturell forståelse, Organisasjon/ Ledelse, Coaching og Utviklingsstudier.

Kontor: (+47) 61265431 - Mobil: (+47) 97706359 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Steinar Bryn, Seniorrådgiver

Steinar Bryn (1954) har sin utdanning (B.A., M.A) fra University of Wisconsin og Ph.D. i American Studies fra University of Minnesota. Han har vært student, lærer, forsker og fungerende rektor ved Nansenskolen. De siste 15 årene har han arbeidet med oppbyggingen av dialogsentre på Balkan. Han er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av inter-etniske dialogseminar på Lillehammer og på Vest Balkan.

Bryn har alltid lagt vekt på formidlingsarbeid, men arbeider for tiden fokusert med å dokumentere og publisere sine erfaringer fra fred og forsoningsarbeid. Han er spesielt opptatt av overføringsverdien av disse dialogerfaringene til andre konfliktområder, inkludert i Norge. Han har mottatt en rekke priser, spesielt for dialog og forsoningsarbeidet utført i noen av Europas mest krigsherjede områder etter 2.verdenskrig som Vukovar, Prijedor, Srebrenica, Mitrovica og Kosovo Polje.

Kontor: (+47) 61265415 - Mobil: (+47) 95174821 - E-post

 


 


 

Inge Eidsvåg

Inge Eidsvåg er cand.phil. med historie hovedfag. Han har vært tilknyttet Nansenskolen siden 1978 og var rektor i perioden 1986-98. Han har skrevet flere bøker, blant annet om skolen og lærergjerningen. Den foreløpig siste har tittelen ”Minnene ser oss".
Eidsvåg er en mye brukt kåsør og foredragsholder i NRK.

Eidsvåg på Wikipedia

Kontor: (+47) 61265411 - Mobil: (+47) 41606232 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 


Kristin Reistad økonomi- og administrasjonsansvarlig

Kristin Reistad ble Autorisert Regnskapsfører i 2001.

Hun var først utdannet som næringsmiddelteknolog, og jobbet så fem år i næringsmiddeltilsynet. Deretter fulgte flere år i teaterbransjen, med prosjektstyring av bl.a. UKM, barneteaterfestivaler og studentuke. Etter flere år i regnskapsfirma ble hun økonomiansvarlig for et bilfirma og deretter et hotell på Lillehammer. Begge steder ledet hun ISO-sertifiseringsprosesser: henholdsvis kvalitet og miljø. Hun ble ansatt høsten 2010 i Nansen Fredssenter.

Kontor: (+47) 61265430 - Mobil: (+47) 90728849 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 


 


Kim Sivertsen, Informasjonsrådgiver

Kim Sivertsen har en bachelorgrad i samtidshistorie fra Høgskolen i Lillehammer. Før det har han studert folkemusikk i to år ved Høgskolen i Telemark. Han har jobbet tre år som kommunikasjonsrådgiver før han begynte på Nansen Fredssenter
Kims hovedinteresser er internasjonale relasjoner. Han ble ansatt ved Nansen Fredssenter høsten 2012.

Kontor: (+47) 61265432 - Mobil: (+47) 99691301 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Prosjektansatte:

Bente Knagenhjelm, Seniorrådgiver

Bente Knagenhjelm er utdannet sosionom, har i mange år arbeidet med flyktninger i Norge, blant annet som leder av Bærum Flyktninge- og Innvandrerkontor.  Hun har også arbeidet i Norges Røde Kors og Det internasjonale Forbund av Røde Kors – og Røde Halvmåneforeninger, hovedsakelig med fokus på Balkan, samt på partnerskapsavtaler med statlige givere og givere fra næringslivet. Hun har vært knyttet til Nansen Dialog Prosjektet i flere år.

Mobil: (+47) 47385247 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Aida Zunic, Prosjektkoordinator

Aida Zunic er utdannet med en mastergrad i Europeiske og amerikanske områdestudier ved Universitetet i Oslo. Underveis jobbet Aida som hospitant ved den norske ambassaden i Sarajevo, Bosnia og Hercegovina. Aida er ansatt som prosjektkoordinator der jobber hun blant annet med skoleutveksling og koordinerer program og opphold for grupper fra Vest-Balkan som kommer til Nansen Fredssenter. Hun ble ansatt ved Nansen Fredssenter våren 2011.

Mobil: (+47) 41336161 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Chro Borhan, Prosjektassistent

Chro Borhan er utdannet med en mastergrad i Administrasjon og Organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun har jobbet som informasjonskonsulent ved asylmottak for enslig mindre årige asylsøkere. Chro har erfaring med arbeid relatert til de kurdiske områdene i Irak.Og har vært aktiv i fredsarbeidet knyttet til Norges Fredslag. Hun har verv som konfliktmegler i Østfold Konfliktråd. Nå er hun ansatt som prosjektassistent der hun tilrettelegger dialogmøter mellom  majoritets- og minoritetsbefolkningen i forskjellige byer i Norge.

Mobil: (+47) 45291377 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

 

{jathumbnail off}