Utskrift

Nansenskolen

Skrevet av Vane .

Nansen Fredssenter er samlokalisert med Nansenskolen på Lillehammer, og er i likhet med skolen en virksomhet under Stiftelsen Norsk Humanistisk Akademi Nansenskolen. Begge virksomhetene drar nytte av hverandre blant annet ved at senteret bidrar til undervisningen og samarbeider med skolen om åpne møter, og at skolens lærere og elever bidrar til senterets arbeid faglig og med blant annet med pengeinnsamlinger på åpen dag.

Nansenskolen – Norsk Humanistisk Akademi ble opprettet i 1938 av Kristian Schjeldrup og Anders Wyller, blant annet som en respons mot den politiske utviklingen i Europa der nazismen og fascismen var på fremmarsj. Det var meningen at skolen skulle ”… få betydning i kampen mot voldsmentalitet, rasefordom og intoleranse.” (Oprop! 1937). Nærmere informasjon om Nansenskolens verdigrunnlag og historie finnes på Nansenskolens hjemmeside.