Utskrift

Senterets historie

Skrevet av Vane .

Nansen fredssenter ble stiftet i juni 2010, og er en sammenslåing av to tradisjonsrike institusjoner med base i Lillehammer. Sammen bygger Norsk Fredssenter og Nansen Dialog på over 35 års erfaring fra fredsundervisning og praktisk dialogarbeid,

Norsk Fredssenter

Kornhaug Norsk Fredssenter ble opprettet i 1988 etter initiativ fra norske fredsorganisasjoner. Senere ble navnet endret til Norsk Fredssenter. Initiativet kom som en oppfølging av FNs fredsår i 1986.

Formålet var å skape et åpent møtested, hvor mennesker engasjeres til aktivt arbeid for fred gjennom kurs, seminarer og annen opplæring i fred og menneskerettigheter. I tillegg har Norsk Fredssenter hatt ansvar for å samle og ordne arkivmateriale fra norsk fredsbevegelse og dens organisasjoner.

Fram til 2001 holdt Norsk Fredssenter til på Kornhaug i Gausdal. Da flyttet fredssenteret til Nansenskolen i Lillehammer, i tillegg til å opprette et avdelingskontor i Oslo. Fram til sammenslåingen med Nansen Dialog har Norsk Fredssenters sekretariat bestått av daglig leder og to prosjektansatte. Fredsbevegelsens arkiv, som er samlet og ordnet av Norsk Fredssenter, er tilgjengelig for interesserte på Riksarkivet i Oslo.Nansen Dialog

Nansen Dialog-nettverket har vokst ut av prosjektet ”Demokrati, menneskerettigheter og fredelig konfliktløsning” som startet på Nansenskolen i Lillehammer i 1995. Slik beskriver tidligere rektor Inge Eidsvåg hvordan prosjektet oppsto:

“I juli 1994 besøkte jeg Sarajevo for å se på rehabiliteringen av avdelingen for krigsskadde ved Kosevo-sykehuset, finansiert av Lillehammer Olympic Aid. Dette var før fredsavtalen i Dayton, og Sarajevo var under beleiring. Etter fem dager forlot jeg byen med sterke inntrykk. Da jeg kom tilbake til Norge, tok jeg øyeblikkelig kontakt med Norges Røde Kors og Kirkens Nødhjelp, for å finne ut om de var interessert i å samarbeide om et prosjekt som “Demokrati, menneskerettigheter og fredelig konflikthåndtering”. Responsen var meget positiv. Noen uker senere hadde vi utarbeidet et foreløpig program og søkte om økonomisk støtte fra det norske utenriksdepartementet. De valgte å støtte prosjektet. Senere ble Institutt for Fredsforskning (PRIO) invitert med i styringsgruppen. I september 1995 kunne vi ønske den første gruppen med 14 studenter fra tidligere Jugoslavia velkommen. I løpet av et år hadde vi virkeliggjort en idé.”

Etter en periode med dialogseminarer på Lillehammer var det en del deltakere som hevdet at selv om dialogerfaringene var positive, så hadde prosjektet liten gjennomslagskraft fordi det kun nådde et begrenset antall deltakere. En albansk og en serbisk kvinne fra Kosovo tok initiativ til det første Nansen Dialogsenteret i 1997, som ble etablert i Kirkens Nødhjelps lokaler i Pristina. Senteret arrangerte dialogseminarer med albanere og serbere fra Kosovo fram til våren 1999, da NATOs bombing av Jugoslavia og Kosovo satte en midlertidig stopper for aktivitetene. I 2000 gjenåpnet et nytt senter i Pristina, og dessuten i byene Podgorica, Skopje og Beograd. I løpet av høsten åpnet dialogsentrene i Bosnia – Herzegovina, i byene Sarajevo, Mostar og Banjaluka. I løpet av 2001 åpnet dialogsentrene i Osijek og Mitrovica, og i 2005 åpnet senteret i Bujanovac, som er tilknyttet NDC Serbia i Beograd. I Kosovo tilhører sentrene i Pristina og i Mitrovica nord og sør den samme organisasjonen: Kosovan Nansen Dialogue.