Nansen Fredssenter bygger sitt arbeid på erfaringer

I snart 20 år har vi gjennom Nansen Dialog-nettverket på Vest-Balkan utviklet metoder for fredelig konfliktløsning som viser mange og varige resultater. Med dialogseminarer som fremste virkemiddel har vi drevet forsoningsarbeid i etnisk delte samfunn som fortsatt har interne konflikter etter krigene på Balkan på 90-tallet. Nansen Fredssenter er det koordinerende leddet for dialogsentrene i nettverket. Vi arrangerer dialogseminarer mellom politikere, religiøse ledere, foreldre og studenter med tilhørighet til forskjellig religioner, etniske og språklige grupper.

Vi vet ikke best hvordan fred skapes rundt omkring i verden. Løsningene er det de som er involverte i konflikten som sitter på. Men våre erfaringer og metode setter oss i stand til å bidra til varige freds- og forsoningsprosjekter i et mangfold av områder og situasjoner.

Et av disse er vårt arbeid med diaspora i Norge. Det bor flyktninger og andre innvandrere fra over hundre land i Norge. Mange av dem har en sterk forbindelse til hjemlandet og et ønske om å bidra til å skape fred der. Med en både språkkunnskaper, landkunnskaper og personlige opplevelser med det norske demokratiet har de et erfaringsgrunnlag som setter dem i en helt spesiell posisjon til å bidra til fredsarbeid i hjemlandet.

Nansen Fredssenter har blant annet et aktivt studentnettverk. Vi har hjulpet unge kurdere til å hospitere i organisasjoner i kurdisk Irak, og reist til Afghanistan sammen med en gruppe unge norske afghanere for å se på mulighetene deres til å bidra til gjennoppbyggingen av landet deres.

Senterets arbeid kan virke mindre målbart enn tradisjonelt fredsarbeid. Vi bygger ikke skoler, sykehus eller andre institusjoner for så å erklære oppdraget fullført og reise videre til neste sted. I stedet jobber sentrene tålmodig med lokalbefolkning og politikere inntil de selv er klare for å bygge flerspråklige skoler og multietniske bydeler. Siden alle dialogsentrene er lokalt forankret vil de også fortsette arbeidet med å støtte opp om - og jobbe for nye - forsoningsprosjekter i området. Da Nansen-dialog nettverket og Steinar Bryn fikk Liviaprisen i 2010 var en av begrunnelsene til juryen at "... de gikk inn i orkanens øye - og ble der".

Fredsundervisning

En viktig del av arbeidet til Nansen Fredssenter er fredsundervisning. Vi har jevnlige kurs, helgesamlinger og seminarer for ulike målgrupper nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til dialogseminarene for grupper fra Vest-Balkan. I løpet av årene har tusenvis av deltakere vært innom oss på forskjellige kurs og seminarer. Vi benytter oss også av et aktivt nettverk i diasporamiljøene som bidrar til våre kurs og vår foredragsvirksomhet.

Dokumentasjon

Ved siden av kursene er dokumentasjon og formidling viktige deler av virksomheten vår. Vi har lenge formidlet erfaringene våre gjennom foredrag og undervisningsarbeid og kommer fremover til å fokusere mer på å dokumentere erfaringene våre. 

Åpne møter og konferanser

Gjennom året har Nansen Fredssenter en rekke åpne møter og fagseminarer med relevante innledere.  Senteret arrangerer en årlig konferanse, Nansenseminaret.

Les mer om fred og forsoningsprosjektene våre: Nansen Dialog-nettverket