Velkommen til Nansen Fredssenter

Nansen Fredssenter er et fagmiljø som formidler erfaringsbasert kunnskap om pågående konflikter og driver praktisk dialog- og forsoningsarbeid. Senterets medarbeidere har mange års erfaring med fredsundervisning for diasporagrupper i Norge og med dialogarbeid og forsoningsprosjekter i dypt segregerte samfunn på Vest-Balkan. Det foregår en kontinuerlig vekselvirkning mellom arbeid i felt og formidlingsarbeid.

I samarbeid med Nansen Dialog-nettverket er Nansen Fredssenter engasjert i forsoningsprosjekter på Vest-Balkan. Senteret driver også dialogseminarer og forsoningsarbeid for grupper fra blant annet Somalia, Afghanistan og Irak. Gjennom et nettverk av kontaktpersoner i diasporamiljøene arbeides det med ulike prosjekter innen dialog og fredsundervisning. Alle disse felterfaringene benyttes i formidlingsarbeid overfor ulike målgrupper i Norge.

 

Her finner du senterets strategi for 2011-2015.

Les mer om: Nansen Dialog-nettverket | Nansenskolen | Senterets Historie